انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- مسابقه ملی ۱۳۹۷ ( دوره دوم)
مسابقات ملی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با موضوع آلودگی هوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/27 | 

«بسمه تعالی»

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، بر آن است که دومین مسابقه‌ ملی در سال ۱۳۹۷ با موضوع اقتصاد شهری برگزار ‌کند. بدین‌وسیله از تمام علاقمندان دعوت به عمل می‌آید که در این مسابقه شرکت کنند. این مسابقه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ برگزار می‎گردد و جوایز نفیسی نیز به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت.

لطفأ تصویر پاسخنامه خود را به ایمیل انجمن به آدرس Infoiuea.ir ارسال نمایید.


 

۱- علت اصلی آلودگی هوا در کلان‎شهر تهران کدام است؟
الف) مصرف سوخت خانگی                          ب) آلودگی ناشی از کارخانجات اطراف شهر         ج) خودرو و سائل نقلیه                                د) توپوگرافی و فیزیک شهر

۲- بر مبنای گزارش آژانس محیط‎زیست اروپا کلان‎شهر تهران در سال ۲۰۱۸ از نظر آلودگی هوا در چه رتبه‎ای بوده است؟
الف) رتبه پنجم             ب) رتبه هفتم                ج رتبه دهم                د) رتبه پانزدهم

۳- در حال حاضر سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهرداری تهران چند درصد است؟
الف) حدود ۲۵درصد         ب) حدود ۳۵درصد          ج حدود ۳۰درصد        د) حدود ۱۵درصد

۴- کلان‎شهر تهران بر مبنای تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ چه رتبه‎ای در بین ثروتمندترین شهرهای جهان دارد؟
الف) ۳۳                           ب) ۳۸                           ج) ۴۷                          د) ۵۴

۵- بخش ساختمان تقریباً چند درصد مصرف انرژی را در شهرهای کشور به خود اختصاص می‎دهد؟
الف) یک سوم                   ب) دو سوم                  ج) سه چهارم                   د چهارپنجم

۶- کدام کلان‎شهر کشور برای تبدیل شدن به شهر هوشمند برنامه و عزم جدی‎تری دارد؟
الف) تهران                    ب)  تبریز                        ج)کرج                     د) مشهد

۷- چند درصد شهرهای کشور در محدوده پرخطر اطراف گسل‎ها و نقاط لرزه‎خیز هستند؟
الف) ۵۵درصد                   ب) ۶۸درصد                ج) ۷۰درصد                  د) ۷۵درصد

۸- یکی از مهمترین ضعف‎های شهرهای کشور از نظر اقتصادی کدام است؟
الف) رقابت پذیری         ب)  نبود پایداری           ج) زیست‎پذیری      د) کارآفرینی

۹- از نظر آمایش سرزمین مهمترین مشکل شبکه شهری کشور کدام است؟
الف) ماکروسفالی شهری یا بزرگ سری شهری                      ب) عدم ارتباطات بین شهرها      ج) ضعف شهرهای میانی                                                 د) مهاجرفرستی

۱۰- از منظر اقتصاد بهداشت و سلامت شهروندان کشور چند درصد هزینه‎های درمان را پرداخت می‎کنند و در این خصوص چه جایگاهی در بین کشورهای جهان دارند؟
الف) ۲۰درصد و در سطح عالی قرار دارند       ب) ۳۰درصد و در سطح خوب قرار دارند
ج) ۴۰درصد و در سطح متوسط قرار دارند     د) ۵۰درصد و در سطح پایین تر از متوسط قرار دارند

مسابقات ملی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.696.1445.fa
برگشت به اصل مطلب