انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روابط عمومی

نشانی:
تهران - خیابان آفریقا - خیابان شهیدستاری - نبش کوچه مدیر - پلاک ۲ واحد ۱۵
تلفن: ۸۸۶۵۹۰۰۷ نمابر: ۸۸۶۵۹۰۰۴
پست الکترونیک:
info@iuea.ir  ,    anjomanelmieghtesadshahri@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.85.19.fa
برگشت به اصل مطلب