انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- اعضای علی‌البدل
اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
 
دکتر اصغر زارعی   ....................................................   
 
 
 
دکتر سید محمدرضا سید نورانی  ...............................   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.681.1416.fa
برگشت به اصل مطلب