انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- نگره های اقتصادی
مروری بر نگره های اقتصادی در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مروری بر نگره‌های اقتصادی در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با هدف ارتقاء شناخت هرچه بهتر و دقیق‌تر نظریه‌های اساسی حوزه اقتصاد، مبحث نگره‌های اقتصادی را در قالب معرفی نظریات و دیدگاه‌های اقتصادی ۱۲۰ شخصیت داخلی و خارجی مطرح در حوزه اقتصاد، به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌نماید:


 awt=AWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE
AWT IMAGEAWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE          AWT IMAGEAWT IMAGE
 

  ادامه مطالب ...

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.572.1094.fa
برگشت به اصل مطلب