انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- اساسنامه انجمن
اساسنامه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

دفتر انجمن های علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی اقتصاد  شهری ایران

 


فصل اول  کلیات و اهداف

  ماده ۱: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اقتصاد شهری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های اقتصاد شهری و علوم مرتبط انجمن اقتصاد شهری که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

  ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی ، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

  ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  تبصره: هیئت مدیره  می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

  ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم  وظایف و فعالیت‌ها:

  ماده ۵: به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
با علم اقتصاد شهری سر وکار دارند.

  ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزشی، پژوهشی و فنی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

  ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

۵-۵- برگزاری یا اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

۶-۵-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

۷-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم  انواع و شرایط عضویت

  ماده۶ : انواع و شرایط عضویت درانجمن به شرح زیر است : 

۱-۶-عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های اقتصاد شهری و حوزه‌های مرتبط هستند می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

تبصره ۱ : اشخاص دارای کارشناسی ارشد از رشته‌های مرتبط به شرط داشتن حداقل دو سال فعالیت در زمینه اقتصاد شهری می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۲-۶- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های اقتصاد شهری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت آموزشی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، حسابداری، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، مدیریت بیمه، علوم تربیتی، اجتماعی، تربیتی و حوزه‌های مرتبط به تحصیل اشتغال دارند.

  ۴-۶- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌ی اقتصادشهری ، حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ به شرط داشتن ۴ سال سابقه فعالیت مفید در زمینه اقتصاد شهری می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

  ماده۷: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

  ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۸- استعفای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم  ارکان انجمن

  ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از: 

الف: مجمع عمومی   ب: هیئت مدیره  ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

  ماده۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است .

۲-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

۳-۱۰- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه‌ای بر اساس آیین نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود انجام شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید درآگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره ۵ : چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان انجمن مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبوربنمایند.

  ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف مجمع عمومی عادی

-  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)

-  تصویب خط مشی انجمن

-  بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

-  تعیین میزان حق عضویت

-  عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

-  بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب  مجمع عمومی فوق‌العاده

-  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

-  تصویب انحلال انجمن

-  تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می یابد.

-  تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

-  تبصره ۳: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

-  تبصره ۴: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ هیئت مدیره

  ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است. که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

  ۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

  ۲-۱۲- حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

۳-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۴-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا یک‌ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

۵-۱۲- کلیه اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار با امضای  رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

۶-۱۲- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

۷-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۸-۱۲- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

۹-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

۱۰-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

۱۱-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها

۳-۱۳- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی

۱۰-۱۳- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج  بازرس (بازرسان)

  ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و۱ نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می‌نماید.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

  ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

  ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

  ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

  ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم  گروه‌های علمی انجمن

  ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

۱ - گروههای تخصصی

۲ - کمیته آموزش و پژوهش

۳ - کمیته انتشارات

۴ - کمیته آمار و اطلاعات

۵ - کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶ - کمیته گردهمایی‌های علمی

۱-۱۶- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل ششم  بودجه و مواد متفرقه

  ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

  ۱-۱۷- حق عضویت‌ اعضا

  ۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

  ۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها

  ۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهدشد.

  ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

  ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

  ماده ۲۰: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

  ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

  ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده ۲۴: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۸ زیرماده و۱۹ تبصره در جلسه مورخ ۹۰/۰۴/۲۸ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب