انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- ابزارهای مشتقه مالی
ابزارهای مشتقه مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

بسمه تعالی

ابزارهای مشتقه مالی

مؤلفین: دکتر مهدی تقوی

حسین امیری

اعظم احمدیان

ناشر: کتابخانه فروردین

اقتصاد مالی از جمله ابزارهای مشتقه مالی، امروزه کاربرد وسیعی در شاخه های مختلف علوم از جمله اقتصاد و مدیریت مالی پیدا کرده است بطوری که یادگیری آن در زمان حاضر جزء ضروریات اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل کتب متعددی در این زمیه و به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

اقتصاد مالی یک گرایش جدید در دوره دکتری اقتصاد می باشد. قبلا در زمینه اقتصاد مالی چندین کتاب توسط مؤلفین ترجمه شده است. یکی از اولین کتابهایی که در این زمینه نوشته و سپس به فارسی ترجمه شده است کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته جان هال می باشد. کتاب حاضر ابزارهای مشتقه می­باشد که اولین کتابی است که در زمینه مشتقات مالی به صورت مختصر و کوتاه معرفی شده است.

در فصل اول مقدمه ای در مورد مشتقات مالی بیان شده است. در این فصل انواع مشتقات مالی به صورت مختصر و کوتاه معرفی شده است. از فصول دوم تا دوازدهم انواع قراردادهای مالی و ابزارهای مشتقه مالی به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند از:

فصل دوم قرارداد تحویل آینده یا سلف

فصل سوم قرارداد تحویل آتی یا سلف ارز

فصل چهارم قراردادهای آتی

فصل پنجم قیمت گذاری قرادادهای آتی

فصل ششم قراردادهای آتی کالا

فصل هفتم قیمت گذاری قراردادهای آتی پول

فصل هشتم قرارداد های آتی سهام

فصل نهم قراردادهای آتی شاخص قیمت سهام

فصل دهم قراردادهای آتی کالا و نرخ بهره

فصل یازدهم اختیار معامله سهام

فصل دوازدهم اختیار معامله پول

فصل سیزدهم به قیمت گذاری اختیار معامله ها اختصاص دارد. در این فصل در مورد معامله بلک شولز صحبت شده است. فصل چهاردهم مربوط به مشتقات قیمت های اختیار معامله بلک شولز می باشد. در فصل پانزدهم داد و ستدهای تأمینی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل شانزدهم و هفدهم به ترتیب به معاوضه های مالی و معاوضه های نرخ بهره و پول اختصاص دارد و در نهایت در فصل هجدهم بازار اوراق قرضه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.306.292.fa
برگشت به اصل مطلب