انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- سند راهبردی انجمن
سند راهبردی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده سند راهبردی انجمن اینجا را کلیک نمایید

بیانیه

یک ساله

پنج ساله

ده ساله 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.114.31.fa
برگشت به اصل مطلب