انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- همایش ها و کنفرانس ها
همایش ها و کنفرانس ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

همایش های داخلی

http://www.bahamayesh.com   با همایش : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها و کنگره های ایران

http://www.iranconferences.ir                                          ایران کنفرانس : مرجع همایش های داخلی و خارجی

http://www.allconferences.ir/fa/default.aspx                                  پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

http://www.iscconferences.ir                                                              سامانه گردهمایی و همایش های ایران

http://www.civilica.com/calendar.html                                                                                         سیویلیکا

همایش های خارجی

World Conference Calenda...............................http://worldconferencecalendar.com

Conference Alerts................................................... http://www.conferencealerts.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.113.30.fa
برگشت به اصل مطلب